Хамтран ажиллах

Блокчейн, Биткойн болон криптовалютын талаар хүмүүст мэдээлэл хүргэхийг хүсч буй хүн бүртэй манай сайт нээлттэй, хамтарч ажиллахад бэлэн.

Дөнгөж шинээр эхэлж буй энэ салбарт хүмүүст зөв мэдээлэл хүргэх нь хамгийн чухал бөгөөд энэ төрлийн контент хэрэв танд байгаа бол манай сайт дээр тавьж болно.

Мөн хэрэв та өөр мэдээллийн сайттай бол манай сайтын контентуудыг хуулбарлаж өөрийнхөө сайт дээр мөн тавьж болно. Хуулж тавихдаа контентынхоо эхлэл болон төгсгөлд
(эх сурвалж: www.monbit.mn) эх сурвалжийг дурдан
backlink хийж манай сайтыг сурталчилж өгөхөд л хангалттай.