Verge

Хүмүүс өдөр тутмын хэрэглээндээ ашиглахад зориулж бүтээгдсэн криптовалют. Хэрэглэгч нар мөнгө шилжүүлэхдээ олон нийтэд нээлттэй хөтлөл, эсвэл хаалттай хөтлөлийн алин дээр нь бүртгэлээ хөтлүүлэхээ сонгох боломжтой. Ингэснээр нууцлалын өндөртэй шилжүүлэгүүд хийж болно.

https://vergecurrency.com/

Лого Үнэ Өөрчлөлт % Нийт зах зээл Нийлүүлэлт Олборлолт Төрөл

Ханшийн мэдээ