Vechain

Хангамжийн үйл ажиллагааны менежментийг сайжруулах зорилготой Хятад зоос. Аливаа бүтээгдэхүүн анх үйлдвэрлэгдсэн цагаасаа хойш ямар ямар замаар дамжиж явснаар эцсийн хэрэглэгч дээр очсон бүх мэдээлэл блокчейн дээр үнэн, найдвартай, нээлттэй байдлаар бүртгэгдэнэ. Хулхи бараа, эсвэл эрүүл мэндэд хортой бараа илэрсэн тохиолдолд хариуцлага хэнд хүлээлгэх нь тодорхой болно.

https://www.vechain.com/

Лого Үнэ Өөрчлөлт % Нийт зах зээл Нийлүүлэлт Олборлолт Төрөл

Ханшийн мэдээ