Stellar Lumens

Ripple шиг мөнгөн шилжүүлгийг гүйцэтгэх зорилготой бүтээгдсэн зоос. Ripple-ыг бодвол төвлөрсөн бус байдлаараа арай илүү. Төвлөрсөн бус бирж дээр арилжаалагдах боломжтой. Энэхүү төвлөрсөн бус байдал нь дурын байгууллага энэ сүлжээнд нэгдэж, өөрсдийн шийдлүүдийг хөгжүүлэх бололцоог олгодог.

https://www.stellar.org/

Лого Үнэ Өөрчлөлт % Нийт зах зээл Нийлүүлэлт Олборлолт Төрөл

Ханшийн мэдээ