Steem

Блокчейн дээр хийгдсэн сошиал платформ. Хэрэглэгч нар контент бүтээж, бие биентэйгээ контентоо хуваалцана. Сайн чанартай контентуудыг Steem зоосоор урамшуулна. Контентууд дээр мөн санал хураалтууд явагдах бөгөөд хэрэглэгч нар эзэмшиж буй зоосныхоо тоогоор санал өгөх боломжтой. Сошиал медиаг төвлөрсөн бус хэлбэрээр хэрэгжүүлж, чанартай контентуудыг шударгаар урамшуулж байх зорилготой.

https://steem.io/

Лого Үнэ Өөрчлөлт % Нийт зах зээл Нийлүүлэлт Олборлолт Төрөл

Ханшийн мэдээ