Status Network Token

Эфириум дээр хөгжүүлсэн мобайл төхөөрөмжүүдэд зориулагдсан төвлөрсөн бус үйлдлийн систем. Энэхүү үйлдлийн системийг ашигласнаар төвлөрсөн бус хэлбэрээр ажиллах интернэт орчинд хэрэглэгч нар мобайл төхөөрөмжнөөсөө орж, чаталж, дата дамжуулж, төлбөр хийх боломжтой.

https://status.im/

Лого Үнэ Өөрчлөлт % Нийт зах зээл Нийлүүлэлт Олборлолт Төрөл

Ханшийн мэдээ