Siacoin

Cloud дээр төвлөрсөн бус байдлаар дата хадгалахад зориулагдсан зоос. Блокчейн дээр Dropbox шиг үйлчилгээ ажиллуулж байна гэж ойлгож болно. Энэхүү үйлчилгээний төлбөрийн нэгж нь Siacoin. Та өөрийн датагаа дэлхий даяр тархаж байрласан сүлжээнд хадгалснаар урт хугацаанд найдвартай хадгалах боломжтой. Хэн ч таны датаг хак хийж авч чадахгүй. Мөн ямар нэгэн компани, эсвэл улсын байгууллага таны дата руу нэвтэрч орж чадахгүй.

https://sia.tech/

Лого Үнэ Өөрчлөлт % Нийт зах зээл Нийлүүлэлт Олборлолт Төрөл

Ханшийн мэдээ