Ripple

Ripple-ын гол зорилго бол дэлхийн гол мөнгө шилжүүлэгийн суурь платформ болох юм. Одоогийн банкнуудын хэрэглэдэг Western Union эсвэл SWIFT системийг орлоно гэсэн үг. Зөндөө олон банкнууд энэхүү зоосыг хэрэглэж эхэлсэн. Японы банкнууд өдөр бүрийн эцэст хоорондын тооцоогоо Ripple-ээр хийж байгаа. Олборлох боломжгүй бөгөөд оршиж болох 100 тэрбум Ripple нь одоогоор оршиж байгаа. Сар бүр бага багаар эргэлтэнд байгаа хэмжээг ихэсгэдэг.

https://ripple.com/

Лого Үнэ Өөрчлөлт % Нийт зах зээл Нийлүүлэлт Олборлолт Төрөл

Ханшийн мэдээ