OmiseGo

Санхүүгийн шийдлүүдийг их хэмжээний ачаалал даах чадвартай болгох зорилготой Эфириум дээр хийж буй хөгжүүлэлт. Криптонуудыг хооронд нь, эсвэл криптонуудыг бэлэн мөнгө уруу шууд хөрвүүлж шилжүүлэх боломжийг олгоно. Олон төрлийн криптонуудыг хооронд нь холбосон төвлөрсөн бус биржийг мөн боломжтой болгоно. Эфириумын Plasma хөгжүүлэлт дээр суурилсан анхны хөгжүүлэлт.

https://omisego.network/

Лого Үнэ Өөрчлөлт % Нийт зах зээл Нийлүүлэлт Олборлолт Төрөл

Ханшийн мэдээ