NEO

Эфириумтэй төстэй, ухаалаг гэрээнүүдийг хэрэгжүүлэх боломжтой Хятадуудын хөгжүүлж буй блокчейн шийдэл. Програмчлах боломжтой дижитал хөрөнгий бий болгох боломжтой. Мөн дижитал орчинд өөрийгөө баталгаажуулах боломжийг олгохоор хөгжүүлэлт хийгдэж байгаа.

https://neo.org/

Лого Үнэ Өөрчлөлт % Нийт зах зээл Нийлүүлэлт Олборлолт Төрөл

Ханшийн мэдээ