Iconomi

Дижитал хөрөнгөний менежментийн платформ. Digital Asset Array (DAA) буюу дижитал хөрөнгөний багц нь энэхүү плаформын суурь юм. Хэрэглэгч нар янз бүрээр DAA бүрдүүлж тохируулах боломжтой. Туршлагатай хөрөнгөний менежерүүд өөрсдийн DAA платформ дээр үүсгэж, хөрөнгө оруулагч нар эдгээр менежерүүдийн үүсгэсэн DAA-г сонгож ашиг хийсэн тохиолдолд тус менежер нь тодорхой хэмжээний шимтгэл хүртэх боломжтойгоос гадна платформ дээрх нэр хүнд нь өснө.

https://www.iconomi.net/

Лого Үнэ Өөрчлөлт % Нийт зах зээл Нийлүүлэлт Олборлолт Төрөл

Ханшийн мэдээ