EOS

Төвлөрсөн бус програм хангамжуудыг босоо болон хэвтээ байдлаар өргөжих бололцоог олгох Блокчейн платформ. Эфириум дээр хийгдэж байгаа ERC 20 хэрэглээний нэгж. Үйлдлийн системтэй ижил ажиллах програм хангамж дээр суурилсан шийдэл бөгөөд олон CPU-нүүд дээр дээр данс, датабаз, мэдээлэл солилцоо, болон апп-уудыг ачааллах чадвартай. https://eos.io/

Лого Үнэ Өөрчлөлт % Нийт зах зээл Нийлүүлэлт Олборлолт Төрөл

Ханшийн мэдээ