Cardano

Эфириумтэй адил ухаалаг гэрээнүүдийг ачаалах чадвартай платформ. Cardano-гийн хөгжүүлэлт нь шинжлэх ухааны нээлтүүдийн адил Peer Review хэлбэрээр хийгддэг нь хөгжүүлэлтийг удаан боловч найдвартай болгож өгдөг. Өөрсдийн зохиосон Ouroboros хэмээх PoS төрлийн баталгаажуулалттай бөгөөд одоогоор бодит байдал дээр хэрэгжиж байгаа цөөхөн PoS зооснуудын нэг. Гүйлгээний давхарга болон тооцооллын давхарга тусад нь ялгаж өгснөөрөө Эфириумээс давуу. Олон төрлийн DaPP-ууд дээр нь хөгжиж эхлэх үед ачаалал даах чадвар бусад зоостой харьцуулахад илүү гэж үзэж байгаа. Хөгжүүлэлт болон засаглалаа 3 салгаж өгсөн.

https://cardanodocs.com

Лого Үнэ Өөрчлөлт % Нийт зах зээл Нийлүүлэлт Олборлолт Төрөл

Ханшийн мэдээ