Binance coin

Binance биржийн санхүүжилтийг ICO-гоор дамжуулж босгосон Binance биржийн өөрийнх нь зоос. Binance биржийн шимтгэлийг хөнгөлөхөд ашиглах боломжтой. Binance төвлөрсөн бус биржээ нээх үед тус биржийн гол зоос болно.

https://labs.binance.com/

Лого Үнэ Өөрчлөлт % Нийт зах зээл Нийлүүлэлт Олборлолт Төрөл

Ханшийн мэдээ