NEM

NXT зоосноос салалт хийх замаар бий болсон блокчейн платформ. Нээлттэй хөгжүүлэлттэй төлбөрийн платформ болох зорилготой криптовалют. Блокчейн технологийг илүү өндөр түвшинд хэрэглэхийг эрмэлздэг. Proof-of-importance хэлбэрээр олборлолт хийгддэг.

https://nem.io/

Лого Үнэ Өөрчлөлт % Нийт зах зээл Нийлүүлэлт Олборлолт Төрөл

Ханшийн мэдээ