Litecoin

2011 онд Google компанид ажиллаж байсан Charlie Lee гэдэг залуугийн гаргасан зоос. Төвлөрсөн бус, P2P. Хэдийгээр ихэнх талаараа Биткойнтой төстэй боловч олборлолт хийх, шилжүүлэг хийх, найдвартай байдал тал дээрээ хэд хэдэн давуу талтай. 84 сая ширхэг бий болох боломжтой. Srypt төрлийн алгоритм ашигладаг нь олборлоход илүү хэцүүгээс гадна Биткойн шиг дан ганц төхөөрөмжний тоо болох хүчин чадлаас хамааралтай биш.

https://litecoin.com/

Лого Үнэ Өөрчлөлт % Нийт зах зээл Нийлүүлэлт Олборлолт Төрөл

Ханшийн мэдээ