Dash

Биткойнтой адил нэгэн төрлийн зоос. Давуу тал гэвэл найдвартай, нууцлал сайтай, хурдан, тэгээд бусад криптовалютуудтай харьцуулахад хамгийн хэрэглэхэд хялбар криптовалют болох гэж хичээж байгаа. 18 сая л бий болно. Dash-ын хөгжүүлэлтийн менежментийн аргачлал нь Биткойноос илүү. Хөгжүүлэгч нарыг шилжүүлэгийн шимтгэлээс урамшуулдаг системтэй. https://www.dash.org/

Лого Үнэ Өөрчлөлт % Нийт зах зээл Нийлүүлэлт Олборлолт Төрөл

Ханшийн мэдээ